Adviseur Informatie- en gegevenshuishouding

Geplaatst: 4 maanden geleden
Den Haag

Vacature omschrijving

Functieomschrijving

Buitenlandse Zaken werkt aan een steeds betere informatiepositie voor zijn medewerkers en voor ketenpartners. En daarnaast zet Buitenlandse Zaken in op openheid en transparantie naar burgers. Hoe richten we dat toekomstbestendig in? Welke keuzes zijn er om een duurzame informatie- en gegevenshuishouding te realiseren waarin we actief informatie kunnen openbaren? En hoe passen die keuzes bij onze wereldwijde, meertalig opererende organisatie waarin veel vertrouwelijke informatie en data worden verwerkt?

Met die vragen ga jij aan de slag. Jij helpt als adviseur en beleidsmaker zo de digitale toekomst en transformatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vorm te geven. Je formuleert doelen op het gebied van een duurzame informatie- en gegevenshuishouding en faciliteert de organisatie met ontwikkeling van diverse (beleids)kaders en instrumenten. Je helpt de organisatie vooruit met kennis, kunde en inzicht over ontwikkelingen op het gebied van informatie- en gegevenshuishouding. Met direct en indirect advies help je bovendien de Chief Information Officer (CIO) van BZ te laten excelleren in zijn rol.

Vanuit een fijn team met adviseurs en beleidsmedewerkers bouw je een netwerk op en werk je samen met uiteenlopende partijen: van directe collega’s in Den Haag en het postennet tot collega’s bij andere departementen en andere organisaties als het Nationaal Archief en wetenschappelijke instellingen. Jij verbindt binnen het ministerie betrokken partijen bij de implementatie van onder meer de Wet Open Overheid, je neemt deel aan interdepartementaal overleg en zorgt ervoor dat het belang van BZ in (rijksbrede) afspraken en in implementatie terugkomt.

Wat je ontwikkelt moet werken in de wereldwijde praktijk van Buitenlandse Zaken en dat betekent dat je organisatiesensitiviteit en bestuurlijke sensitiviteit meebrengt en ontwikkelt. Omdat jij vaak een stap voor loopt op de rest van de directie en het departement, zet jij je communicatieve vaardigheden in om anderen overtuigend in deze nieuwe ontwikkelingen mee te nemen.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die een nieuwe dosis energie meebrengt en die niet bang is om met complexe vragen in een uitdagende omgeving aan de slag te gaan.  Iemand met een scherpe geest en dito pen die binnen het team en daarbuiten vernieuwing realiseert en verbindend werkt. Je hebt lef, bent nieuwsgierig en durft realistisch ambitieus te zijn. En ook niet onbelangrijk voor ons: humor en relativeringsvermogen.

We zoeken jou als jij;

  • Een afgeronde opleiding hebt op HBO- of universitair niveau in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bestuurskunde of soortgelijk.
  • Aantoonbare kennis hebt van informatie- en/of gegevenshuishouding en je daarin ook verder wil ontwikkelen.
  • Je bekend bent met de relevante wet- en regelgeving en rondom informatiehuishouding, zoals de Wet Open Overheid, de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Sterke adviesvaardigheden hebt ontwikkeld en in staat bent op verschillende niveaus binnen de organisatie en op verschillende wijzen te communiceren.
  • Je in staat bent om netwerken te creëren zowel binnen als buiten BZ op het snijvlak van het primair proces van de organisatie en digitalisering en weet deze twee werelden bij elkaar te brengen.
  • Je initiatief en verantwoordelijkheid durft te nemen en in staat bent om in korte tijd verschillende mensen en partijen te verbinden en tot een richting of resultaat te komen.

 

Indien je niet voldoet aan alle eisen maar je wel interesse hebt in deze functie, laat dan in je motivatie zien waarom we je moeten uitnodigen voor een gesprek.

Bijzonderheden

  • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
  • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
  • De selectiegesprekken vinden plaats in januari en februari 2024.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de IT-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer concreet betekent dat we onder meer zijn van het uitzetten van de strategie, het vertalen naar projecten, het afsluiten van contracten, het functioneel beheer van diverse systemen en het op de juiste manier archiveren van de informatie en deze ook gebruiken voor dashboards, etc. We zijn een enthousiaste groep professionals. Met een diversiteit aan achtergronden zoals IT’ers, functioneel beheerders, informatiemanagers, economen, controllers, juristen en bestuurswetenschappers. Er werken veel verschillende mensen. Alles mag er bij ons zijn, zolang je zelf ook die verschillen respecteert. We worden allemaal gedreven door de toegevoegde waarde die we willen leveren aan het belangrijke werk van BZ.

Met ± 150 medewerkers zorgen we ervoor dat onze BZ-collega’s waar ook ter wereld hun werk kunnen doen met zo veilig mogelijke ICT en informatievoorziening. Maar ook door de strategisch partner te zijn van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en informatiehuishouding? Dat doen we door regie te voeren op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die IT-diensten aan BZ leveren, zodat de 5700 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. Maar ook door de strategisch partner te zijn van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en de collega’s op het departement waar mogelijk te ondersteunen zodat zij optimaal digitaal hun werk kunnen uitvoeren.

Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Met een wereldwijd ICT-netwerk dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking en inspirerende trajecten voor werken met data kun je spreken van een uitdagende werkomgeving. Ideaal voor een IT-professional.