Focus op ICT
Brede verspreiding
Lage kosten
Directe sollicitaties
Groot bereik

Scholieren worden naar de ICT gelokt

oktober 12, 2012 0 Comments

Er is een filmpje gemaakt door kenniscentrum ECABO. Het filmpje is gemaakt voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in ICT.

Het aantal ICT studenten in het mbo is vorig studiejaar iets gedaald in vergelijking tot het jaar ervoor. Middels deze filmpjes (het is de bedoeling dat er nog meer volgen) wordt door jongere verteld hoe het is om te werken in de ICT, en wat je er allemaal voor moet kunnen.

ICT werkgelegenheid

Het kenniscentrum waarschuwt over misleidende berichten met betrekking tot de kans op een baan in de ICT, dit verschilt namelijk erg per opleiding. Zij stellen dat de werkgelegenheid vooral voor MBO-ICT-opleidingen op het laagste niveau matig tot slecht is, maar dat er juist gunstige perspectieven zijn voor MBO-ICT-opleidingen op het 4e niveau.

Dat er wel degelijk een tekort is aan (hoogopgeleide) ICT’ers blijkt wel uit een bericht van defensie. Hoewel duizenden militairen op het punt staan hun baan te verliezen biedt defensie een bonus van maar liefst 10.000 euro om de militairen te stimuleren een technische opleiding af te ronden en 4 jaar in dienst blijven.

Volgens het ECABO moet correcte studievoorlichting leiden tot voldoende instroom en mogen er niet te snel negatieve conclusies worden getrokken betreffende de werkgelegenheid in de ICT.

U kunt het filmpje o.a. bekijken op Youtube

Leave a Comment

Your email address will not be published.