Is digitaal ondertekenen van een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?

april 11, 2019 0 Comments

Elke overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding ervan. Toch geldt dit niet volledig voor de arbeidsovereenkomst. Daarvoor gelden strengere eisen om de werknemer te beschermen.

Wat voor soorten elektronische handtekeningen zijn er?

De wet bepaalt dat de elektronische handtekening gelijk staat aan de handgeschreven
handtekening. Toch bestaan er verschillen. Drie om precies te zijn, namelijk:

  1. gewone elektronische handtekening
  2. geavanceerde elektronische handtekening
  3. gekwalificeerde elektronische handtekening

Welke variant hiervoor is geldig voor de arbeidsovereenkomst?

Omdat het bij digitaal ondertekenen draait om de identiteit van de ondertekenaar en het
bewijzen daarvan, is het belangrijk dat goed wordt bijgehouden wie ondertekent.

Daarom wordt bij de digitale handtekening door de softwareleveranciers daarvan eigenlijk altijd bijgehouden wat het IP-adres van de ondertekenaar is en worden ook
browsergegevens en de locatie gelogd als daar toestemming voor wordt gegeven.

Dit zorgt ervoor dat elektronisch ondertekenen via software al behoorlijk veel zekerheid geeft over de identiteit van de ondertekenaar. Hoe belangrijker het document, hoe beter de verificatiemethode moet zijn en daarom wordt er veelal voor gekozen om SMS of iDin te koppelen.

Bij een eventuele rechtszaak is dan aan de rechter te overleggen vanuit welk IP-adres, met welke browser en door welke telefoon of bank account ondertekend is. Dan is heel
aannemelijk te maken dat degene die in het betreffende e-mail account kon en te koppelen is aan een IP-adres en bank account ook daadwerkelijk de ondertekenaar is.

Deze bewijslast is eigenlijk waar het om draait bij de digitale handtekening. Overigens geldt dit in principe ook voor de handgeschreven versie.

Anders is wel, dat de arbeidsovereenkomst een schriftelijkheidsvereiste kent. Dit betekent dat clausules als proeftijd, boetebeding en concurrentie- of relatiebeding niet met een elektronische handtekening kunnen worden ondertekend.

Althans, het kan wel en de overeenkomst is geldig, maar die delen ervan zouden kunnen worden aangevochten.