Alles wat je moet weten over ISO 27001

oktober 5, 2023 0 Comments

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Binnen deze norm liggen alle richtlijnen vastgelegd om de informatiebeveiliging te verbeteren. Dit is door de jaren heen dan ook steeds belangrijker geworden. Met de digitalisering van onze samenleving is ook een geheel nieuwe vorm van criminaliteit opgestaan. Cybercriminelen staan grotendeels aan het roer. Datalekken nemen toe en voordat je het weet ligt gevoelige informatie gewoon voor het oprapen. Elk bedrijf moet dan ook op de hoogte zijn van deze richtlijnen. 

 

Sterker nog: het is wettelijk bepaald. Als jij werkt met persoonsgevoelige informatie, dan dien je deze op de juiste manier te beschermen. ISO 27001 helpt je hierbij. Via https://www.digitrust.nl/ kun je jouw informatiebeveiliging laten testen en hulp krijgen om deze volgens de richtlijnen aan te passen. Maar hoe helpt ISO 27001 bij informatiebeheer? In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze norm en hoe deze ook jou kan helpen bij het voorkomen van datalekken en cybercriminaliteit. 

Wat is ISO 27001? 


Allereerst is het belangrijk om meer duidelijkheid te scheppen over de definitie van ISO 27001. Simpel gezegd is dit de norm die wereldwijd wordt gebruikt voor het verbeteren van de informatiebeveiliging. Het moge duidelijk zijn dat informatiebeveiliging wereldwijd van belang is. Door de digitalisering zijn we allemaal nog meer met elkaar in verbinding gekomen. De lijntjes zijn kort. Datalekken en cybercriminaliteit neemt toe. Het verlangen naar betere beveiliging is dan ook groot. Met behulp van ISO 27001 kunnen de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging beter worden opgevolgd en weet men waar ze aan moeten voldoen om gegevens beter te beveiligen. 

 

Naast ISO 27001 bestaat ook ISO 27002. Echter, enkel een ISO 27001 certificering is mogelijk voor bedrijven. Je kunt je niet specifiek laten certificeren voor ISO 27002. Deze norm dient enkel ter verdieping van de algemene richtlijnen. Een manier om nog betere beveiliging te realiseren dus. 

 

Met een ISO 27001 certificaat toon je dat er hard gewerkt is aan de informatiebeveiliging. Je biedt klanten en bedrijven de zekerheid dat er veilig met gevoelige gegevens wordt omgegaan. Zodra je over een certificaat beschikt, blijft deze drie jaar geldig. Binnen deze drie jaar worden er nog wel regelmatig controles uitgevoerd om te checken of je nog altijd aan de richtlijnen voldoet. 

Waarom kiezen voor ISO 27001 certificering? 

 

Maar waarom zou je als bedrijf extra investeren in een ISO 27001 certificering? 

 

Op de eerste plaats om de informatiebeveiliging van je bedrijf te verbeteren. Als je met persoonsgegevens werkt, ben je nou eenmaal verplicht om hier op de juiste manier mee om te gaan. Dit ben je verplicht tegenover de wet, maar ook zeker tegenover je klanten en de bedrijven waarmee je samenwerkt. 

 

Daarnaast is een ISO 27001 certificering een goede manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Je toont klanten dat je er alles aan doet om hun gegevens te beschermen en dat ze veilig zijn bij jou. Dit verbetert jouw reputatie aanzienlijk.