Procedures ontbreken bij ICT-bedrijven

september 19, 2012 0 Comments

Vaak hebben ICT bedrijven geen eenduidige processen en procedures met betrekking tot het aanbieden van hun diensten of producten. Ook resultaatafspraken met de medewerkers ontbreken vaak. Dit heeft Egbert Stive van onderzoeksbureau Kweekel geconstateerd.

Hij kwam hier achter na onderzoek bij 250 ICT- bedrijven. Van de ondervraagde medewerkers zegt 33 procent dat het niet duidelijk is welke individuele doelstellingen er zijn en hoe deze doelstellingen samenhangen met afdelingsdoelstellingen. Van de managers vindt zeventien procent de doelstellingen onduidelijk. Daarnaast vindt 44 procent van de medewerkers dat deze individuele resultaten duidelijk worden gemeten en besproken. Dit geldt  voor 36 procent van de managers. ‘We merken dat managers een veel positiever beeld hebben over de werkafspraken dan de medewerkers’, zegt Stive.

< Terug naar ICT nieuws