Focus op ICT
Brede verspreiding
Lage kosten
Directe sollicitaties
Groot bereik

Nederland staat in top vijf van ICT landen

september 19, 2012 0 Comments

Nederland staat in top vijf van ICT landen

Wereldwijd kennen slechts vier landen gunstigere omstandigheden voor ICT-bedrijven dan Nederland. Ons land presteert het best op het gebied van IT-infrastructuur. Dat komt vooral door de alom aanwezige breedbandverbindingen. Ook wat betreft onderzoek en ontwikkeling doet Nederland goed mee. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van de
Economist Intelligence Unit (EIU).

In de Verenigde Staten, Finland, Zweden en Canada is het klimaat voor ICT-bedrijven nog gunstiger dan in Nederland, becijferen de onderzoekers. Groot-Brittannië en Denemarken volgen achter Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in 66 landen.

De aanwezigheid van hoogwaardige ICT-kennis blijft in Nederland achter bij veel landen, menen de analisten. Zij beoordelen elk land op zes factoren en het aanbod van geschoold personeel is daar één van. Andere factoren zijn innovativiteit, technologische infrastructuur,
eigendomsrecht, stabiliteit en concurrentie in de economie en de houding ten aanzien van stimulering en marktwerking.

‘Protectionisme is funest’

De onderzoekers trekken naar aanleiding van hun analyse vier conclusies. Protectionistische maatregelen en steun aan bedrijven uit eigen land is funest voor het herstel van de economie en de concurrentiekracht van de ICT-sector. De aanwezigheid van
breedbandnetwerken versterkt de concurrentiekracht. Investeringen in scholing moeten een langetermijndoelstelling zijn voor groei in de ICT-branche. Tot slot: goede afspraken over intellectueel eigendomsrecht zijn noodzakelijk voor de groei van de ICT-branche.

‘Wereldwijd is de IT-sector zonder al te veel kleerscheuren uit de crisis gekomen, ondanks de lagere technologie-uitgaven’, zegt onderzoeksdirecteur Denis McCauley van EIU wellicht wat voorbarig. Overheidsstimulering moet zich volgens hem richten op bedrijven die de concurrentiekracht van de ICT-sector op langere termijn versterken, en niet op maatregelen die de resultaten van de sector op korte termijn verhogen of die noodlijdende bedrijven ondersteunen.
Bron: Computable

< Terug naar ICT nieuws

Leave a Comment

Your email address will not be published.