Focus op ICT
Brede verspreiding
Lage kosten
Directe sollicitaties
Groot bereik

ICT Instroomprofiel voor betere start op de IT arbeidsmarkt

september 14, 2012 0 Comments

ICT-Office heeft nieuwe ICT-Instroomprofielen gepubliceerd waarmee de aansluiting tussen het onderwijs en de ICT arbeidsmarkt verder moet verbeteren. De ICT-Instroomprofielen beschrijven de noodzakelijke kennis en vaardigheden van een ICT’er bij de entree op de
IT arbeidsmarkt op de gebieden business, software en infrastructuur.

Hoewel het kennisniveau van een afgestudeerde ICT’er over het algemeen als positief wordt ervaren, is er meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis van de praktijk. Ook is volgens ICT Office de ervaring van ICT-bedrijven dat de kwaliteit van afgestudeerde nog vaak afhankelijk is van de onderwijsinstelling waaraan ze hebben gestudeerd.

Doel van de ICT-Instroomprofielen is dat afgestudeerde ICT’ers met de juiste bagage op de arbeidsmarkt komen en snel aan de slag kunnen in het bedrijfsleven. Uit het opstellen van de ICT-Instroomprofielen volgen zes prioriteiten voor het ICT onderwijs om de kwaliteit van de afgestudeerde ICTer verder te verbeteren. Tot deze prioriteiten behoren onder andere een sterke focus op basiskennis en kernvaardigheden, zoals deze in de ICT  Instroomprofielen zijn gespecificeerd, de verdieping tijdens de opleiding in minimaal één
kennisaccent (specialisatie) en een betere integratie van de praktijk in de ICT opleidingen.

< Terug naar ICT nieuws

Leave a Comment

Your email address will not be published.