.NET ontwikkelaar

.NET Ontwikkelaar.NET is een applicatieframework dat werd ontwikkeld door Microsoft. .NET wordt gebruikt om applicaties en bibliotheken in verschillende programmeertalen goed samen te laten werken. Omdat .NET volledig beschreven is in de redelijk toegankelijke ECMS-Standaarden is .NET ook voor andere toepassingen dan alleen Microsoft beschikbaar.

Het ontstaan van .NET

.NET werd ontwikkeld door Microsoft en wordt uitgesproken als Dot NET. De eerste versie van .NET (1.0) verscheen op 16 januari 2002. In de afgelopen jaren zijn er verschillende versies uitgekomen. De laatste versie van .NET werd op 12 augustus 2012 uitgebracht onder de naam .NET Framework 4.5. .NET heeft erg veel weg van Java, maar nadat Microsoft Java uitbreidde om zijn eigen Windows-platform een betere uitwisselbaarheid te geven ontstonden er conflicten, waarna Microsoft besloot om de eigen standaard te ontwikkelen.

Wat doet een .NET ontwikkelaar?

Een .NET ontwikkelaar werkt met een groot aantal klassen waarmee hij programma’s kan maken. Deze klassen kunnen met een virtueel executiesysteem en enkele compilers de broncode omzetten naar een tussenlaag, de Microsoft Intermediate Language (MSIL). Deze MSIL-code wordt vervolgens weer door de Common Language Runtime (CLR) met een just-in-timecompilatie naar een machine-code omgezet. Met .NET kan men programma’s niet tot een machinecode compileren maar tot een tussentaal. De tussentaal wordt uitgevoerd door een runtime engine. Hierdoor wordt de opzet van de onderliggende machine abstract, waardoor men veel verschillende programmeertalen kan ontwerpen voor dezelfde gegarandeerde basis aan mogelijkheden.

.NET Programmeur functie

Bij de functie .NET kan men denken aan de volgende functies:

•    .NET Programmeur
•    .NET Developer / .NET Ontwikkelaar
•    .NET Webdevelopment
•    .NET Web Programmeur
•    Wepapplicatie ontwikkelaar