Populaire ict e-learning opleidingen

In verschillende sectoren wordt e-learning steeds vaker toegepast, zowel bij bedrijfsopleidingen als binnen het onderwijs. De term e-learning is een verzamelnaam voor opleidingen en cursussen die worden vormgegeven met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

De term e-learning wordt nog niet zo heel  lang gebruikt. Voorheen werden ook wel de termen teleleren, online leren of webbased leren gebruikt. Deze termen zijn eigenlijk tegelijkertijd veranderd toen de termen e-business en e-commerce op de proppen kwamen.

Toen e-learning net geïntroduceerd werd, waren de verwachtingen erg hoog, de daaropvolgende periode bleek dat niet aan alle verwachtingen voldaan kon worden. Momenteel heeft e-learning een meer volwassen vorm gekregen en is het een erg populaire, efficiënte en snelle manier van leren geworden.

E-learning nu

E-learning wordt steeds vaker als leermethode in het reguliere curriculum gebruikt, daarnaast kunnen steeds meer opleidingen volledig online gevolgd worden. Wat zijn eigenlijk de populairste e-learning opleidingen?

Wij keken hierbij naar de populairste e-learning opleidingen op het gebied van Automatisering & ICT.

  • SAP Overview for Project Teams
  • Introductie in Voice over IP
  • SAP BusinessObjects Business Intelligence

Op het gebied van Internet & Media zijn de volgende cursussen erg populair

  • Adobe Photoshop CS5: basiskennis
  • Gamedesign
  • JavaScript Fundamentals

Op het gebied van ICT zijn allerlei verschillende e-learning cursussen te volgen, waarbij je kunt denken aan specifieke opleidingen zoals een Linux training, een itil training of een Cisco certification cursus. Maar ook voor eindgebruikers die een cursus Excel of een cursus Word willen volgen zijn er voldoende mogelijkheden waarbij rijke lesstof zoals video, cases, proefexamens en livelab’s worden gebruikt.

Voordelen e-learning

In vergelijking met een klassikale opleiding is e-learning vaak stukken goedkoper. De bovenstaande cursussen worden aangeboden voor prijzen tussen de €49,- en €199,-. Daarnaast geven veel mensen de voorkeur aan e-learning omdat je de mogelijkheid krijgt om te studeren op je eigen tempo, waarbij je zelf kunt kiezen waar je wilt studeren. Het enige wat je nodig hebt is een computer met een internetaansluiting.

Naast bovenstaande e-learning cursussen worden o.a.  e-learning cursussen aangeboden in Arbo & veiligheid, Productie, techniek & bouw, Management, Logistiek, Projectmanagament, Persoonlijke effectiviteit, Communicatie, Financieel, Marketing, HR, Juridisch, Opleiding & Onderwijs, Secretarieel & Administratief, Taalcursus, Zorg& Verzorging.

 

 

Het belang van computervaardigheden

Het is voor werkgevers erg belangrijk dat de computervaardigheden van medewerkers goed op peil blijven. Dit geld voor allerlei verschillende kantoorfuncties, of je nou op de boekhouding/ administratie afdeling zit of je bent werkzaam als receptioniste. Wanneer een bedrijf overschakelt op nieuwe software of misschien alleen maar de huidige software geupdate heeft, kan het voor werknemers wel eens lastig zijn om aan de vernieuwingen te wennen. Wanneer er nieuwe computerprogramma’s of technologie ingevoerd wordt, kunnen er andere eisen aan de competenties en kennis van het personeel gesteld worden. Daarnaast kan er door de automatisering juist ook weer nadruk komen te liggen op moeilijkere taken die juist niet te automatiseren zijn.

Computerproblemen

Het kan zijn dat er binnen je organisatie snel conflicten komen binnen de ICT-omgeving. Computer reparatie is dan noodzakelijk om de conflicten tussen bepaalde software te herstellen. Je kan hierbij denken aan problemen met verschillende firewalls.

Over het algemeen leren werknemers vrij snel de vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor hun functie. Toch is het erg belangrijk dat er bij het invoeren van nieuwe software en technologie aandacht wordt besteed aan de implementatie en het gebruik van de programma’s. Als werkgever zijnde is het bijvoorbeeld aan te raden om korte workshops te organiseren waarin de werknemers leren om te gaan met de nieuwe programma’s. Bij deze workshops is het belangrijk om aandacht te besteden aan de functies die voor de werknemers van belang zijn en welke eventueel direct toegepast kunnen worden.

Computertraining

Bij de training is het niet altijd verstandig om deze over te laten aan de ICT-afdeling. Het is namelijk niet voor elke ICT’er eenvoudig om de technische kennis van de software makkelijk over te brengen naar praktische informatie voor de werknemers die de programma’s gaan gebruiken. Een speciale trainer weet deze informatie vaak veel beter over te dragen en weet ook de juiste functies van een programma die voor de werknemers belangrijk zijn naar voren te brengen.

Creëer een optimale werkplek voor uw werknemers

Wanneer je personeel weer helemaal up-to-date is qua computerkennis dan wil natuurlijk een zo effectief mogelijke werkplek creëren. Een werkplek of personeelslid kost namelijk geld. Hiervoor zijn verscheidene mogelijkheden te bedenken. Een optimale werkplek levert namelijk bij aan de totale bedrijfsproductiviteit wat de kostprijs weer kan verlagen. Hiervoor is het van belang dat de computers en het systeem goed onderhouden worden. Door middel van het juiste systeembeheer en het optijd opschonen van computers kan dit worden gerealiseerd.

Daarnaast moet de werkomgeving veilig zijn. Het is dan ook zaak om je netwerkomgeving goed te beveiligen. Op die manier voorkom je hacks en storingen door onbetrouwbare programma’s.

Scholieren worden naar de ICT gelokt

Er is een filmpje gemaakt door kenniscentrum ECABO. Het filmpje is gemaakt voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in ICT.

Het aantal ICT studenten in het mbo is vorig studiejaar iets gedaald in vergelijking tot het jaar ervoor. Middels deze filmpjes (het is de bedoeling dat er nog meer volgen) wordt door jongere verteld hoe het is om te werken in de ICT, en wat je er allemaal voor moet kunnen.

ICT werkgelegenheid

Het kenniscentrum waarschuwt over misleidende berichten met betrekking tot de kans op een baan in de ICT, dit verschilt namelijk erg per opleiding. Zij stellen dat de werkgelegenheid vooral voor MBO-ICT-opleidingen op het laagste niveau matig tot slecht is, maar dat er juist gunstige perspectieven zijn voor MBO-ICT-opleidingen op het 4e niveau.

Dat er wel degelijk een tekort is aan (hoogopgeleide) ICT’ers blijkt wel uit een bericht van defensie. Hoewel duizenden militairen op het punt staan hun baan te verliezen biedt defensie een bonus van maar liefst 10.000 euro om de militairen te stimuleren een technische opleiding af te ronden en 4 jaar in dienst blijven.

Volgens het ECABO moet correcte studievoorlichting leiden tot voldoende instroom en mogen er niet te snel negatieve conclusies worden getrokken betreffende de werkgelegenheid in de ICT.

U kunt het filmpje o.a. bekijken op Youtube

Ruim 20.000 Mbo’ers volgen ICT-opleiding

In het schooljaar 2009-2010 staan ongeveer 20.000 Nederlandse scholieren ingeschreven voor een opleiding ICT op het Mbo-niveau. Vergeleken met vorig jaar is dat aantal gestegen met ruim 200 leerlingen. Op niveau 4 van het MBO is het aantal dat de opleiding ICT volgt juist gedaald met ongeveer 200 mensen. Dit is gebleken na een arbeidsmarktonderzoek van kenniscentrum Ecabo voor de richting ICT.

 

De opleiding Medewerker beheer ICT op niveau 3 doet het goed, meer dan 7.000 Mbo-ers volgen deze opleiding. Ook de studie ICT beheer op niveau 4 is er in trek, deze heeft bijna 4.000 ingeschrevenen.

Het aantal studenten dat zijn ICT-diploma haalde in 2009 is sterk gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2008 waren dit er namelijk nog 5.062, in 2009 waren dit er al 5.272. De meesten die klaar zijn met hun studie gaan direct aan de slag, sommigen kiezen nog voor een vervolgopleiding.

< Terug naar ICT nieuws

ICT zou een schoolvak moeten worden

Om de kenniseconomie te versterken zouden de ministeries van Onderwijs en Economische zaken ICT in het onderwijs serieus moeten nemen.

Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zou ICT een verplicht vak moeten worden. Dit zou de enige manier zijn om het onderwijs in de ICT omhoog te krikken. Tot deze conclusie zijn vertegenwoordigers van het MBO- HBO-en WO-instellingen gekomen tijdens een bijeenkomst in het kader van de eSkills week.

Jongeren zijn opgegroeid met ICT en weten tegenwoordig niet beter als dat dit verwerven zit in alle aspecten van de maatschappij. De meeste jongeren denken desondanks dat ICT maar saai en ‘nerdy’ is. Er zou gefocust moeten worden op het feit dat ICT veel meer is dan alleen techniek. Naast de technische kant bestaat ICT namelijk ook uit communicatie en een stuk sociaal aspect. Dit zou belicht moeten worden vanaf een jonge leeftijd, zodat de interesse op latere leeftijd in de ICT toe zal nemen.

< Terug naar ICT nieuws

ICT onderwijs blijft onder de maat

Volgens consultancybureau Virtum is het onderwijs in Nederland nog altijd ver onder de maat wat betreft ICT. Volgens Virtum is het probleem met het nederlandse ICT-onderwijs tweeledig. Niet alleen klaagt het bedrijfsleven over een gebrek aan praktijkervaring en actuele kennis.

Veel ICTers die school hebben afgerond en in het bedrijfsleven aan de slag gaan lopen erg achter met de huidige ontwikkelingen op het gebied van ICT. Volgens de werkgevers ligt dit aan de lesstof en gebrek aan praktijkervaring bij de docenten. Aan de andere kant verliezen studenten steeds meer hun interesse in het huidige ICT-onderwijs en kiezen voor andere studies, zoals een bedrijfskundige of economische opleiding.

< Terug naar ICT nieuws

ICT Instroomprofiel voor betere start op de IT arbeidsmarkt

ICT-Office heeft nieuwe ICT-Instroomprofielen gepubliceerd waarmee de aansluiting tussen het onderwijs en de ICT arbeidsmarkt verder moet verbeteren. De ICT-Instroomprofielen beschrijven de noodzakelijke kennis en vaardigheden van een ICT’er bij de entree op de
IT arbeidsmarkt op de gebieden business, software en infrastructuur.

Hoewel het kennisniveau van een afgestudeerde ICT’er over het algemeen als positief wordt ervaren, is er meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis van de praktijk. Ook is volgens ICT Office de ervaring van ICT-bedrijven dat de kwaliteit van afgestudeerde nog vaak afhankelijk is van de onderwijsinstelling waaraan ze hebben gestudeerd.

Doel van de ICT-Instroomprofielen is dat afgestudeerde ICT’ers met de juiste bagage op de arbeidsmarkt komen en snel aan de slag kunnen in het bedrijfsleven. Uit het opstellen van de ICT-Instroomprofielen volgen zes prioriteiten voor het ICT onderwijs om de kwaliteit van de afgestudeerde ICTer verder te verbeteren. Tot deze prioriteiten behoren onder andere een sterke focus op basiskennis en kernvaardigheden, zoals deze in de ICT  Instroomprofielen zijn gespecificeerd, de verdieping tijdens de opleiding in minimaal één
kennisaccent (specialisatie) en een betere integratie van de praktijk in de ICT opleidingen.

< Terug naar ICT nieuws

Aantal ICT afstudeerders Informatica verdubbeld

Het aantal afstudeerders aan HBO (ICT) opleidingen Informatica is in de afgelopen twaalf jaar verdubbeld tot bijna 3500. In schooljaar 1995/96 studeerden slechts 1750 studenten af. Dit blijkt uit het Jaarboek onderwijs in cijfers 2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In schooljaar 2007/08 stonden bijna 40.000 hbo’ers ingeschreven bij een Informatica-opleiding. Van diegenen die in 2003 aan de studie begon, was 52 procent na vijf jaar afgestudeerd.

Hoewel het aantal mannen, met 32.000 tegenover 8000 vrouwen, nog steeds veel hoger ligt, doen beide groepen even lang over het afronden van de HBO opleiding Informatica. Aan de universiteit ligt dit echter anders. Ook bij de technische studies aan de universiteit is het aandeel vrouwen nog steeds veel kleiner dan het aandeel mannen. Maar vrouwen die Wiskunde of Informatica (IT) studeren, hebben eerder hun diploma op zak dan hun mannelijke collega’s.

< Terug naar ICT nieuws